Ποιότητα:
Ο τύπος του χάλυβα είναι ST 37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα είναι κατά DIN 2444 με πάχος γαλβανίσματος minimum 400 g/m2.

Συσκευασία:

  • Οι σωλήνες συσκευάζονται σε δέματα εξαγωνικής μορφής, 37 ή 61 ή 91 σωλήνες μαζί (ανάλογα με τη διάσταση), δένονται με 5 τσέρκια και φέρουν 2 ιμάντες ανά δέμα για εύκολο φόρτωμα-ξεφόρτωμα
  • Το πάχος των σωλήνων είναι από 1.80 mm έως 4.00 mm (τo κυριώτερo πάχος είναι το 2.00 mm)
  • Το μήκος των σωλήνων είναι από 2.50 m έως 7.00 m (με κυριώτερα μήκη τα 5 m, 6 m & 6.60 m), με ανοχή -0+50 mm
  • Δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις (πάχος σωλήνων & μήκος), κατόπιν συμφωνίας
  • Η πώληση γίνεται και ανά δέμα και ανά τεμάχιο σωλήνα