Ποιότητα του σύρματος: Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ

Διαστάσεις: Τα πονταριστά πλέγματα 5 x 5 και 5 x 7.5 σε ρολλά, έχουν μήκος 25 m και πλάτος 0.80-1.00-1.20-1.50-1.80-2.00 m. Τα πονταριστά πλέγματα 6 χ 10 σε ρολλά, έχουν μήκος 20 m και πλάτος 0.80-1.00-1.20-1.50-1.80-2.00 m.
Συσκευασία: Δένονται με 2 τσέρκια σε εξάδες, πώληση και ανά τεμάχιο