Ποιότητα Ά Ύλης:

Σαν Ά ύλη χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα SAE 1005, SAE 1006 & SAE 1008, από το οποίο γίνεται υποβιβασμός σε σύρματα μικρότερων διαμέτρων, τα οποία στη συνέχεια γαλβανίζονται σε γαλβανιστήριο και τέλος γίνεται πλαστικοποίηση (επικάλυψη με πλαστικό υλικό PVC) του σύρματος

Πάχος γαλβανίσματος:

Το γαλβάνισμα είναι κατά ΕΝ 10244-02, Class C, για τις βασικές διαμέτρους το γαλβάνισμα είναι 50-110 gr/m2

Πάχος πλαστικοποίησης για σύρματα διαμέτρου > 1.80 mm: 0,5-0,6 mm (για παράδειγμα, εσωτερικά το σύρμα έχει διάμετρο 2.00 mm και η εξωτερική διάμετρος είναι 2.00 + 0,6 + 0,6 = 3,20 mm)
Πάχος πλαστικοποίησης για σύρματα διαμέτρου 1.00-1.80 mm: 0,3-0,4 mm (για παράδειγμα, εσωτερικά το σύρμα έχει διάμετρο 1.20 mm και η εξωτερική διάμετρος είναι 1.20 + 0,3 + 0,3 = 1,80 mm)

Χρώμα πλαστικοποίησης: πράσινο σκούρο (κυπαρισσί), πράσινο ανοιχτό, γκρι, κίτρινο, κόκκινο, μπλε

Όριο Θραύσης:

  • Για όλες τις εφαρμογές (πλην των κρεμαστρών): < 500 N/mm2
  • Για την κατασκευή κρεμαστρών: 700-900 N/mm2

Συσκευασία: Σε κουλούρες (ξετύλιγμα από πάνω) των 2 kg, 100 kg, 250 kg, 500 kg, 1000 kg