Ποιότητα: SAE 1006

Διάμετροι: Από 0.10 mm έως 8.00 mm

Συσκευασία: α) σε κουλούρες 2 kg (δίκυλα), με χαρτί ή χωρίς χαρτί, β) σε ρόλλους κατασκευής 25 kg, γ) σε ρόλλους κατασκευής 100-500 kg, δ) σε πομπίνες 40 kg, ε) σε καρούλια 1-5 kg