Ποιότητα του σύρματος:

  • Σύρμα γαλβανιζέ βαρέως τύπου, με γαλβάνισμα κατά BS 443, ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 255 gr/m2 και εφελκυστική τάση < 500 Ν/mm2
  • Σύρμα γαλβανιζέ βαρέως τύπου, με 5% αλουμίνιο (GALFAN), με γαλβάνισμα κατά EN 10244-2, ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 255 gr/m2 και εφελκυστική τάση < 500 Ν/mm2
  • σύρμα πλαστικοποιημένο (PVC), με ελάχιστη επικάλυψη PVC 0.5 mm, εσωτερικά σύρμα γαλβανιζέ βαρέως τύπου, με γαλβάνισμα κατά BS 443, ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 255 gr/m2 και εφελκυστική τάση < 500 Ν/mm2

Πάχος σύρματος πλέξης: 3.00 mm, Πάχος ευθύγραμμου σύρματος: 4.00 mm

Ειδικό βάρος πλέγματος σε ρολό (+/-) : 1,75 kg/m2, Ειδικό βάρος συρματοκιβωτίου (+/-) : 2,00 kg/m2

Διαστάσεις:
Ρολά μήκους 20 m και πλάτους από 0,5 m έως 4 m (δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις)

Συρματοκιβώτια: Μήκος από 1 m έως 3,5 m, Πλάτος από 0,5 m έως 2 m, Ύψος από 0,5 m έως 1 m

Σημείωση 1: Τα συρματοκιβώτια τα οποία έχουν μήκος > 2 m, διαιρούνται ανά 1 m με εγκάρσια διαφράγματα, για την καλύτερη διατήρηση του σχήματος κατά τη γέμιση με πέτρες και την τοποθέτηση στο έργο
Σημείωση 2: Τα συρματοκιβώτια ενισχύονται περιφερειακά με σύρμα-ούγια πάχους μεγαλύτερου από το πάχος του πλέγματος, συνήθως 3.90 mm
Σημείωση 3: Όταν τα συρματοκιβώτια τοποθετηθούν στο έργο, πρέπει στη συνέχεια να δεθούν μεταξύ τους προσεκτικά, για την καλύτερη σταθερότητα του τοίχου αντιστήριξης
Σημείωση 4: Για την πιο γρήγορη συρραφή ρολών και συρματοκιβωτίων, χρησιμοποιούνται πνευματικά ή χειροκίνητα πιστόλια, καθώς επίσης και ειδικά δακτυλίδια ραφής (συνδετήρες) από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου ή σύρμα GALFAN, τα οποία προσαρμόζονται επί του ενισχυμένου σύρματος στις άκρες των συρματοκιβωτίων. Οι συνδετήρες αυτοί διατίθενται σε δεσμίδες των 40 τεμαχίων, σε χαρτοκιβώτια των 40 δεσμίδων (σύνολο 1600 συνδετήρες ανά χαρτοκιβώτιο)