Ποιότητα:

  • Σύρμα σκληρό – τραβηγμένο, τότε το καρέ λέγεται «ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΕ»
  • Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ, τότε το καρρέ λέγεται «ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ»

Συσκευασία: Σε ρολλά ή φύλλα

Διαστάσεις:

  • Τα ρολλά έχουν μήκος από 1 m έως 25 m και πλάτος από 1 m έως 1.80 m
  • Τα φύλλα έχουν μήκος από 1 m έως 5 m και πλάτος από 1 m έως 1.80 m

Πώληση: Με το τετραγωνικό μέτρο (ευρώ/m2)