Ποιότητα:

Τα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα έχουν διάμετρο από Φ4 έως Φ10 και προκύπτουν από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010 και SAE 1008
Συσκευασία:

  • Φύλλα μήκους 5 m και πλάτους από 1,25 έως 2,15 m. Δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις.
  • Δένονται σε δέματα των 50 και 100 φύλλων. Πώληση και ανά φύλλο.