Ποιότητα σύρματος:

α) Γαλβανιζέ σύρμα κοινό μαλακό, απλό γαλβάνισμα 50-110 gr/m2
β) Γαλβανιζέ σύρμα βαρέως τύπου, 215-370 gr/m2

Πάχος σύρματος: από 1.50 mm (No 10) έως 5.00 mm (No 21)
Συσκευασία:
Ρολλά μήκους από 0.5 έως 25 m και ύψους (πλάτους) από 0.5 έως 6.0 m