Ποιότητα:

  • Για τα Στρατζαριστά Μαύρα : Έλασμα-Χαλυβδοταινία θερμής έλασης S235JR κατά EN 10025 (ST37 κατά DIN17100)
  • Για τα Στρατζαριστά DCP : Χαλυβδοταινία ψυχρής έλασης DC01 κατά EN 10346

Συσκευασία:

  • Τα στραντζαριστά συσκευάζονται σε δέματα, από 25 έως 225 κομάτια μαζί (ανάλογα με τη διάσταση), δένονται με 5 τσέρκια και φέρουν 2 ιμάντες ανά δέμα για εύκολο φόρτωμα-ξεφόρτωμα
  • Το πάχος των στραντζαριστών κυμαίνεται από 1.10 mm έως 1.80 mm (με κυριώτερα πάχη τα 1.30 και 1.80 mm)
  • Το μήκος των στραντζαριστών είναι 5 m και 6 m
  • Δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις (πάχος στρατζαριστών & μήκος), κατόπιν συμφωνίας
  • Η πώληση γίνεται και ανά δέμα και ανά τεμάχιο στραντζαριστού