Ποιότητα:

  • Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν’ ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, S275 και S355 κατά ΕΝ10025 (ST37, ST44 και ST52 κατά DIN17100)
  • Στη συνέχεια οι κοιλοδοκοί μπορούν να γαλβανιστούν εν’ θερμώ σε μπανιέρα γαλβανίσματος

Συσκευασία:

  • Οι κοιλοδοκοί συσκευάζονται σε δέματα βάρους από 500 kg έως 5000 kg, ανάλογα με τις διαστάσεις), δένονται με τσέρκια και φέρουν 2 ιμάντες ανά δέμα για εύκολο φόρτωμα – ξεφόρτωμα
  • Το πάχος των κοιλοδοκών κυμαίνεται από 2 mm έως 20 mm
  • Το μήκος των κοιλοδοκών είναι 6 m και 12 m
  • Δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις (πάχος κοιλοδοκών & μήκος), κατόπιν συμφωνίας
  • Η πώληση γίνεται και ανά δέμα και ανά τεμάχιο κοιλοδοκού