Ποιότητα χάλυβα: DX51D+Z, κατά ΕΝ 10346

Ποιότητα γαλβανίσματος: α) Εν’ θερμώ γαλβάνισμα, Ζ100 (min 100 gr/m2) έως Ζ270 (min 270 gr/m2)
β) Αλουζίν (Aluzinc), κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου, Al-Z100 έως Al-Z270
γ) Βαμμένες με primer 5 micron και χρώμα πάχους 20 micron, όλες οι αποχρώσεις RAL, σε γαλβανισμένη λαμαρίνα Z100

Διαστάσεις:
Συνολικό-Ονομαστικό πλάτος: 818.24 mm
Ωφέλιμο πλάτος-κάλυψη: 762 mm
Βήμα Αυλακιού: 127 mm, Ύψος Αυλακιού: 38 mm
Μήκη: 1-8 m
Πάχος Γαλβανιζέ Λαμαρίνας: 0.40-0.50 mm
Πάχος Αλουζίν Λαμαρίνας: 0.40-0.50 mm
Πάχος Βαμμένης Λαμαρίνας: 0.40-0.50 mm