Ποιότητα χάλυβα: DX51D+Z, κατά ΕΝ 10346

Ποιότητα Γαλβανίσματος και Βαφής:
α) Εν’ θερμώ γαλβάνισμα, Ζ100 (min 100 gr/m2) έως Ζ270 (min 270 gr/m2)
β) Βαμμένες με primer 5 micron και χρώμα πάχους 20 micron, όλες οι αποχρώσεις RAL, σε γαλβανισμένη λαμαρίνα Z100 έως Ζ270

Χρωματισμοί: Το τυποποιημένο χρώμα παραγωγής του μεταλλικού κεραμιδιού είναι το κεραμιδί. Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται και σε όλες τις αποχρώσεις RAL.
Διαστάσεις:
Συνολικό Πλάτος Λαμαρίνας: 810 mm
Ωφέλιμο Πλάτος-Κάλυψη: 710 mm
Βήμα Αυλακιού: 177.50 mm
Αυλακώσεις / Φύλλο: 4
Μήκος Κεραμιδιού: 330 mm
Μήκος Φύλλου: από 415 mm έως 6030 mm
Πάχος Λαμαρίνας: 0.40 – 0.50 mm