Τύπος: Καρφοβελόνες κοινές (πρόκες, καρφιά) για κατασκευαστικές ή ξυλουργικές εφαρμογές

Ποιότητα:Tο σύρμα από το οποίο κατασκευάζονται έχει υποβιβαστεί – τραβηχθεί από χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 ή SAE 1008

Συσκευασία:

  • α) Σε κουτιά των 5 kg, τα οποία θερμοσυρρικνώνονται ανά τέσσερα (4) σε τετράδες και στη συνέχεια τοποθετούνται 256 κουτιά (64 τετράδες ή 1280 kg) σε παλέτες
  • β) Σε σακιά των 25 kg