Τύπος: Βελονάκια κοινά, για ξυλουργικές εφαρμογές

Ποιότητα: Το σύρμα από το οποίο κατασκευάζονται τα βελονάκια, έχει υποβιβαστεί-τραβηχτεί από χονδρόσυρμα ποιότητας SAE 1006 ή SAE 1008

Συσκευασία: Σε πακέτα των 5 kg.