Ποιότητα του σύρματος:
Σύρμα γαλβανιζέ εν’ θερμώ, πάχος γαλβανίσματος > 40 gr/m2

Συσκευασία:
Σε ρολλά των 25 ή 50 m, το κάθε ρολλό περιτυλιγμένο με διάφανη μεμβράνη ασφαλείας, 20-30 ρολλά τοποθετημένα σε παλλέτες.