Ποιότητα του σύρματος:

α) Σύρμα γαλβανιζέ εν’ θερμώ, β) Σύρμα γαλβανιζέ εν’ θερμώ πλαστικοποιημένο

Διάμετρος του σύρματος και των αγκαθιών:

1.60 ή 2.00 mm, Μήκος αγκαθιών: 20 +/- 5 mm, Απόσταση μεταξύ των αγκαθιών: 70-90 mm

Συσκευασία: Σε κουλούρες των 5 kg, 100 κουλούρες σε παλέτα